Integritetspolicy

Hantering av dina personuppgifter hos Bohusläns Smådjursklinik AB (Org.nr: 556728-5688)

En personuppgift är information som kan kopplas till en person, tex namn, telefonnummer eller djurets chipnummer. När du kontaktar oss eller besöker oss som kund lagrar och sparar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse samt på lagkraven som ställs för vår verksamhet.

Vi använder dina uppgifter endast för legitima skäl för att administrera vården av ditt/dina djur.
Exempel är:  Journalföring enligt lagkrav, Remittering Kommunikation med djurägaren, tex Vaccinationspåminnelse, Receptförskrivning (e-recept), Provhantering hos laboratorier, Direktreglering av försäkringsärende hos försäkringsbolag, Lämna ut uppgifter då myndigheter kräver detta, Hantera fakturering, betalning och bokföring.

De personuppgifter det gäller är i första hand sk. icke känsliga uppgifter. I vissa fall kan det vara sk. känsliga uppgifter om det rör sig om djurskyddsärende eller polisärenden. Bohusläns Smådjursklinik AB är den personuppgiftsansvarige och är ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Vår personal får enbart behandla personuppgifter enligt givna instruktioner.

Vår verksamhet omfattas av Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård som kräver att vi sparar journaler i 5 år efter senaste besök. Bokföringslagen kräver att vi sparar viss information om dig som kund i 7 år. Vi sparar de uppgifter som är relevanta i 25 år för att ge dig och oss möjlighet att ta del av dessa även då lagar inte kräver att vi ska ha dessa sparade. Exempelvis vill vi ha möjlighet att ta del av besiktningsprotokoll för en valp när denne är äldre än 5 år. Vi raderar personuppgifter en gång per år.

Du kan självklart neka oss rätten att hantera dina personuppgifter efter att lagen och liknande inte längre kräver detta av oss. Du har rätt att begära ut dina uppgifter, samt att få felaktiga uppgifter rättade.

Kan jag neka till registrering?
Nej. För att vi ska kunna skapa en journal och en debitering, krävs dina personuppgifter. Så länge lagen kräver att dessa lagras, gör vi det. Därefter är det frivilligt för dig att vara registrerad hos oss.

Kan mina personuppgifter raderas?
Du äger rätten att raderas/bli glömd, från vårt register och du måste då själv meddela oss det (detta kan dock endast göras i enlighet med rådande lagstiftning, enligt punkten ovan).

Säljer ni mina uppgifter?
Nej, vi säljer inte dina uppgifter till marknadsföringsföretag eller liknande.

Lyder ni under sekretess?
Ja. All djurhälsopersonalen har tystnadsplikt i din yrkesutövning. Tystnadsplikten omfattar även djurvårdare & praktikanter. Givetvis får den personal som är direkt involverad i vården av djuret diskutera behandlingen i syfte att ge så god och säker vård som möjligt.

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra, förtydliga och uppdatera denna policy.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på bohuslan@anicura.se

Öppettider

Öppettider
Mån–Fre 8:00–20:00

Butiken
Mån–Fre 8:00–18:00

Jourtelefon
Mån–Fre 16:00–20:00

Drop-in vaccination 
Mån–Tor 17–18

Ej avbokad tid debiteras, se prislista