Antibiotika- och Receptpolicy

Användning av antibiotika
Antibiotika är en av de största medicinska upptäckterna och har genom åren räddat livet på miljontals människor och djur.

Tyvärr användes antibiotika alltför frikostigt under en lång period vilket har lett till att vi har flera bakterier som idag är motståndskraftiga mot de flesta eller t.o.m. alla antibiotikaalternativen.

Hos Bohusläns Smådjursklinik utgår vi efter veterinärförbundets antibiotikapolicy vilket bl.a. innebär att vi föreskriver antibiotika:

  • Vid konstaterad eller starkt grundad misstanke om bakterieinfektion.
  • Om vi bedömer att djurets immunförsvar ej klarar av denna infektion utan antibiotika.
  • Vid vissa stora operationer, i synnerhet skelettoperationer. Antibiotika ges då endast i samband med operationen och ej rutinmässigt efteråt.

Vi föreskriver inte antibiotika:

  • Per telefon.
  • Vid infektioner som orsakats av annat än bakterier, t.ex. jästsvampar eller virus.
  • Vid okomplicerade sårskador.
  • Vid ospecifik feber.
  • För säkerhets skull eller i förebyggande syfte.

 

Recept per telefon
Bohusläns Smådjursklinik följer Statens jordbruksverks föreskrift om läkemedel och läkemedelshantering. Det innebär att vi inte föreskriver läkemedel per telefon utan föregående klinisk undersökning av djuret.

Det är också för ditt djurs omsorgs skull som vi inte skriver ut medicin per telefon eftersom många sjukdomar kan ha liknande symtom.

Undantag från ovanstående regel är livslång behandling som inletts efter diagnosticerad sjukdom. Ibland kan också en justering behöva göras av en redan påbörjad behandling.

Öppettider

Öppettider
Mån–Fre 8:00–20:00

Butiken
Mån–Fre 8:00–18:00

Jourtelefon
Mån–Fre 16:00–20:00

Drop-in vaccination 
Mån–Tor 17–18

Ej avbokad tid debiteras, se prislista