Kaninpest (myxomatos):

Smittar via blodsugande insekter och hudparasiter eller direkt kontakt mellan kaniner och drabbar både vilda och tama kaniner. Kaninerna insjuknar efter 1-2 veckor och får svullnad runt ögon (+ varigt tårflöde), mun och könsorgan.  Det är hög dödlighet och dålig prognos även med understödjande behandling.

Kaningulsot (RHD typ 1 + 2):

Smittar via direktkontakt, insekter eller förorenade föremål (t.ex. kaninavföring, blod, foder), och drabbar både vilda och tama kaniner. Varierande sjukdomsbild – oftast plötsligt dödfall utan föregående symtom, annars hög feber och anorexi och död inom 1-2 dygn.

Ibland ses blodigt sekret/skum från näsan, andningssvårigheter, neurologiska störningar. Orsakar allvarliga leverskador. Det finns två typer av viruset – typ 1 och typ 2. Senaste utbrott av kaningulsot i Göteborgstrakten (2016) var med typ 2.

Båda sjukdomarna är anmälningspliktiga och därför uppmuntrar vi alla som har kaniner som dör av okänd anledning att skicka in kaninen för obduktion för att säkerställa dödsorsaken. Kontakta Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för hjälp och mer information (telefon: 018 67 40 00).

På SVA’s hemsida kan man läsa mer om sjukdomarna (http://www.sva.se/djurhalsa/andra-djurslag/kanin-sjukdomar).

Vaccinations-rekommendation

Nobivac Myxo-RHD: Mot kaninpest och kaningulsot typ 1.

1 grundvaccination ges från 5 veckors ålder och sen revaccination 1 gång årligen. Immuniteten insätter 1 vecka efter grundvaccinationen.

Filavac: Mot kaningulsot typ 1+2.

1 grundvaccination ges från 10 veckors ålder och sen revaccination 1 gång årligen. Dock rekommenderas revaccination var 6:e månad vid förhöjd smittryck. Immuniteten insätter 3 veckor efter grundvaccinationen.

 Vi rekommenderar att vaccinera med båda vaccinerna.

 

juni 2, 2017

Öppettider

Öppettider
Mån–Fre 8:00–20:00

Butiken
Mån–Fre 8:00–18:00

Jourtelefon
Mån–Fre 16:00–20:00

Drop-in vaccination 
Mån–Tor 17–18

Ej avbokad tid debiteras